龍膺 / Long Ying

龍膺 / Long Ying

1560-1622
 • 稱號:大破青海蒙古部族、又懂茶道的文武奇才
小傳

      龍膺(1560-1622),湖廣武陵人。字君善,一字君御,萬曆八年(1580)進士,時年二十一歲。除徽州推官,謫溫州教授,歷任國子監博士,遷禮部主事。復謫兩淮鹽運判官、遷鞏昌通判等,後拜南太常卿。萬曆二十年(1592),龍膺犯顏直諫,上《諫選宮女疏》,內容所涉及的全是朝廷最要害的弊端,表現他對人民對國家的關心和忠貞。

大破青海蒙古部族

      萬曆二十三年(1595),他被貶到西寧衛(今青海地區)擔任監牧通判,管理馬匹、糧食、水利和一些訴訟案件。當時西寧周邊的蒙古部族常到祁連山一帶搶劫,龍膺便出計策平定蒙古,後來三次大破青海的蒙古部族,史稱「湟中三捷」。兵部尚書石星在給萬曆皇帝的奏折中,稱讚龍膺真是個人才,而且氣勢不凡,上戰場殺敵也不畏懼。後來龍膺升職為西寧衛監軍同知,全力築起邊境的城牆,防止蒙古騎兵入侵。又因為西南地區的教育環境相對落後,他興辦社學,讓當地子弟能夠讀書。他更進一步編輯西寧衛的第一部地方志,貢獻極大。龍膺曾二次到西寧衛任職,還曾備兵甘州。

      陳田《明詩紀事》載:龍膺官徽州時,入汪司馬谼中社,交王世貞,王世貞贈詩云:「不嫌詩社累,仍傍酒人過。」蓋龍膺是時以詩酒掛吏議也。龍膺晚年與袁宏道友善,但其詩不與袁近。龍膺的詩鍛鍊精微,較近屠隆一派,才名冠一時。著有《九芝集》、《茶史》。龍膺也是著名戲劇家,作有《金門記》和《藍橋記》。

龍膺與茶

著茶書《蒙史》

    龍膺好茶,精於品茶,茶學專著《蒙史》撰於萬曆四十年(1612)。《蒙史》書名「蒙」,根據易經「蒙卦」為「艮上坎下」,艮為山、坎為水,「蒙」即是「山下出泉」,所以《蒙史》即「泉史」。《蒙史》內容分兩卷,上卷為「泉品述」,下卷為「茶品述」。龍膺門人朱之蕃為《蒙史》作序曰:「吾師龍夫子,與舒州白力士鐺,夙有深契,而於瀹茗品泉,不廢淨緣。頃治兵湟中,夷虜款塞,政有餘閒,縱觀泉石,扶剔幽隱。得北泉,甚甘洌,取所攜松蘿、天池、顧渚、羅岕、龍井、蒙頂諸名茗嘗試之。」朱之蕃表示其師龍膺雖好酒、但也好茶,在夷虜邊境湟中(青海)治兵之暇,縱觀泉石,並常帶江南諸名茶,如松蘿、天池、顧渚、羅岕、龍井、蒙頂山茶等來品泉試茶。

 

飲泉為日用第一要義

    龍膺於公暇時煮泉烹茗,他寫道:「予素有岩泉之癖,且嗜茶,生長澤國,多甘液。乃遲暮再入湟中,以飲泉為日用第一要義。」說自己嗜茶、愛品泉,成長於水鄉澤國,頗多甘泉,即便老了被派任邊境,每天最重要的事還是飲茶品泉。龍膺《試茶》詩寫道:「金仙曾供紫茸香,客餉松蘿味亦強。蒙水煎來應第一,不須揚子驛邊嘗。」說以最上等的茶「紫茸香」來供佛,以風味亦佳的「松蘿茶」來待客,且都以蒙惠山泉水來烹煮,想當然耳自然是最上乘的,不須像陸羽那樣小心翼翼品鑑揚子江水。

 

松蘿茶

    龍膺在為羅廩《茶解》作序時說:「茗必松蘿始御,弗繼,則以天池、顧渚需次焉。」表示他非松蘿茶不飲,但如沒松蘿茶,也只好退而求其次以天池茶和顧渚茶替代。安徽松蘿茶名冠天下,出自明朝茶僧大方和尚,龍膺在《蒙史》中說:「松蘿茶,出休寧松蘿山,僧大方所創造。予理鄣日,始游松蘿山,親見方長老制茶法甚具,予手書茶僧卷贈之,歸而傳其法。」龍膺曾於萬曆八至十四年期間擔任徽州府推官,任內至松蘿山拜訪大方和尚,並觀察松蘿茶的製茶工序,隨即手書〈茶僧卷〉贈大方和尚,還得到和尚親傳,以致回鄉後廣傳松蘿的炒菁製茶法。

武陵茶詩

    龍膺與袁宏道、袁中道兄弟宿好,結為詩友,詩歌酬答。龍膺曾邀袁氏兄弟遊武陵,離別後,龍膺寫詩贈袁中道(小修),詩云:「君家兄弟武陵游,一屬春初一晚秋。雲樹濃花分意態,洞煙溪雪各凝眸。移山漫費愚公力,開經應從謝客謀。後我置身邱壑裡,筆林茶灶木蘭舟。」袁氏兄弟分別於初春和晚秋到武陵一遊,春天的武陵雲樹濃花,到晚秋時已蒙上霜雪;龍膺說自己不要像「愚公移山」那樣漫費力氣、做徒勞無功的事,但如要潛心修行,則應考慮閉門謝客;又說自從與袁氏兄弟一別後,自己放懷山林,讀書寫字、烹茶品茗,有時乘船遊武陵,無事一身輕。(郭淑玲博士)

繼續閱讀
 • 《九芝堂》
  《九芝堂》
  出處:《盧照鄰登封大酺歌》
 • 《龍膺之印》
  《龍膺之印》
  出處:《盧照鄰登封大酺歌》
 • 《君御父》
  《君御父》
  出處:《盧照鄰登封大酺歌》